Διαγωνισμός

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΝΗΜΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΤΥΠΟΥΣ . ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΠΩΣ ΤΥΠΟΥ MEDIAL PIVOT , CS_CR (2199)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΝΗΜΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΤΥΠΟΥΣ . ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΠΩΣ ΤΥΠΟΥ MEDIAL PIVOT , CS_CR (2199)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/10/2019 15:38
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 15:38
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/10/2019 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5280
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2199
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
Α'ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 2199

ΚΛΙΝΙΚΗ: Α' Ο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/10/2019

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη