Διαγωνισμός

Αυχενικός κλωβός με ενσωματωμένη πλάκα από PEEK - Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος άνω και κάτω άκρων - Οστικό μόσχευμα DMB 1cc (2198)

Τίτλος - Περιγραφή:
Αυχενικός κλωβός με ενσωματωμένη πλάκα από PEEK - Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος άνω και κάτω άκρων - Οστικό μόσχευμα DMB 1cc (2198)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/10/2019 16:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 16:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/10/2019 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5282
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2198
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΝΡΧ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 2198

Επέμβαση : 17/10/2019

Κλινική/Τμήμα : ΝΡΧ

 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη