Διαγωνισμός

ΒΡΟΧΟΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10mm (2193)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΒΡΟΧΟΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10mm (2193)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/10/2019 21:53
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 21:53
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/10/2019 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5283
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2193
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Παρατηρήσεις

AE:2193

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ: ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη