Διαγωνισμός

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΧΣ -ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΟΥΠΑΣ ΤΥΠΟΥ PULL-UP , ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΣ ΚΟΧΛΙΑΣ , ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ , SHAVER (2203)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΧΣ -ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΟΥΠΑΣ ΤΥΠΟΥ PULL-UP , ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΣ ΚΟΧΛΙΑΣ , ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ , SHAVER (2203)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/10/2019 22:13
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 22:13
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/10/2019 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5285
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2203
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
Α'ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

Παρατηρήσεις

AE:2203

ΕΠΕΜΒΑΣΗ:14/10/2019

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ:A'O

 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη