Διαγωνισμός

ΣΤΥΛΕΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΠΟΓΓΟ (2192)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΤΥΛΕΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΠΟΓΓΟ (2192)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/10/2019 22:18
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 22:18
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/10/2019 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5286
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2192
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΓΔΕΥ

Παρατηρήσεις

AE:2192

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ: ΓΔΕΥ  (200 τεμ ΣΤΟΝ 4Β)

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη