Διαγωνισμός

Συσκευή πλύσεως κύστης διουρηθρικών εφαρμογών χωρίς διακλάδωση ' Υ ' στον θάλαμο (να μην ενώνονται μεταξύ τους) αποστειρωμένη, ΜΧ (2191)

Τίτλος - Περιγραφή:
Συσκευή πλύσεως κύστης διουρηθρικών εφαρμογών χωρίς διακλάδωση ' Υ ' στον θάλαμο (να μην ενώνονται μεταξύ τους) αποστειρωμένη, ΜΧ (2191)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/10/2019 22:25
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 22:25
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/10/2019 13:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5287
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2191
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 2191

Αναγκες ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 

Άμεση Παράδοση

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

14/10/2019 07:00 14/10/2019 13:00


Υπό Προμήθεια Είδη