Διαγωνισμός

Ήλοι κεφαλής μηριαίου από κράμα τιτανίου Ti6Al4V, για διατροχαντήρια και υποτροχαντήρια κατάγματα. (450)

Τίτλος - Περιγραφή:
Ήλοι κεφαλής μηριαίου από κράμα τιτανίου Ti6Al4V, για διατροχαντήρια και υποτροχαντήρια κατάγματα. (450)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
18/02/2020 15:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
18/02/2020 15:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/02/2020 10:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
6293
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
450
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
Α'ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 450

Επέμβαση : 20/02/2020

Κλινική/Τμήμα : Α' Ο

 

Υπό Προμήθεια Είδη