Διαγωνισμός

ΣΕΤ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΓΧΥΤΗ -ΣΕΤ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ /ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΕΓΧΥΤΗ ACIST (487 γ)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΕΤ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΓΧΥΤΗ -ΣΕΤ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ /ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΕΓΧΥΤΗ ACIST (487 γ)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/02/2020 17:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/02/2020 17:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
26/02/2020 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
6327
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
487 γ
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 487

Ανάγκες Επεμβατικής Ακτινολογίας

Άμεση Παράδοση

 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη