Διαγωνισμός

Αυτόματο πιστόλι-βελόνα βιοψίας προστάτη (502)

Τίτλος - Περιγραφή:
Αυτόματο πιστόλι-βελόνα βιοψίας προστάτη (502)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/02/2020 16:10
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/02/2020 16:10
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/02/2020 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
6329
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
502
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 502

Ανάγκες Ενδοσκοπήσεων

Άμεση Παράδοση

 

Υπό Προμήθεια Είδη