Διαγωνισμός

INA LASER 10 ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 270μ m /400 μm ΓΙΑ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ. (ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DORNIER MEDTECH MEDILAS H SOLVO). (500)

Τίτλος - Περιγραφή:
INA LASER 10 ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 270μ m /400 μm ΓΙΑ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ. (ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DORNIER MEDTECH MEDILAS H SOLVO). (500)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/02/2020 16:26
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/02/2020 16:26
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/02/2020 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
6330
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
500
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Παρατηρήσεις

AE:500

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΤΜΗΜΑ:ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 

 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη