Διαγωνισμός

Αιμοστατικό επίθεμα στεγανοποίησης από κολλαγόνο με επίστρωση NHS PEG διαστάσεις 4,5cm X 9cm (499)

Τίτλος - Περιγραφή:
Αιμοστατικό επίθεμα στεγανοποίησης από κολλαγόνο με επίστρωση NHS PEG διαστάσεις 4,5cm X 9cm (499)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/02/2020 16:32
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/02/2020 16:32
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/02/2020 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
6331
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
499
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 499

Ανάγκες Χειρουργείου

Άμεση Παράδοση

 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη