Διαγωνισμός

Αναλώσιμο αυτομετάγγισης συμβατό με τη συσκευή medtronic (494)

Τίτλος - Περιγραφή:
Αναλώσιμο αυτομετάγγισης συμβατό με τη συσκευή medtronic (494)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/02/2020 17:21
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/02/2020 17:21
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/02/2020 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
6335
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
494
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 494

Ανάγκες Εξωσωματικής κυκλοφορίας

Άμεση Παράδοση

 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη