Διαγωνισμός

Κάνουλα αορτικής ρίζας - Σωλήνας 1/4 με παγίδα υγρασίας για έλεγχο συσκευής κενού - Σύστημα σωλήνων καρδιοπληγίας (493)

Τίτλος - Περιγραφή:
Κάνουλα αορτικής ρίζας - Σωλήνας 1/4 με παγίδα υγρασίας για έλεγχο συσκευής κενού - Σύστημα σωλήνων καρδιοπληγίας (493)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/02/2020 17:26
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/02/2020 17:26
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/02/2020 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
6336
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
493
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 493

Ανάγκες Εξωσωματικής κυκλοφορίας

Άμεση Παράδοση

 

Υπό Προμήθεια Είδη