Διαγωνισμός

Ράμματα (495)

Τίτλος - Περιγραφή:
Ράμματα (495)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/02/2020 17:59
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/02/2020 17:59
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/02/2020 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
6337
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
495
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 495

Ανάγκες Χειρουργείου 

Άμεση Παράδοση

 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη