Διαγωνισμός

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ /ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΛΩΒΟΣ /ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΕ:2414)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ /ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΛΩΒΟΣ /ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΕ:2414)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/07/2024 11:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/07/2024 11:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/07/2024 07:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
17199
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2414
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΝΡΧ

Παρατηρήσεις

AE:2414

TMHMA: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ:18/07/2024

Υπό Προμήθεια Είδη